Od 25 maja 2018 r. Obowiązuje Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. określające zasady ochrony, przetwarzania i swobodnego przepływu danych osobowych osób fizycznych, które dotyczą bezpośrednio wszystkich podmiotów przetwarzających te dane w dowolnym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Poniżej informujemy Cię o nowych zasadach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, przysługujących Ci prawach oraz o tym, jak możesz bezpośrednio i w łatwy sposób zarządzać swoimi zgodami.

Terrat Recruitment Sp. z o.o. jako agencja zajmująca się zatrudnianiem, rekrutacją i selekcją kandydatów do ofert pracy swoich klientów, jest podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie Twoich danych osobowych oraz jest pełni odpowiedzialna za zapewnienia ochrony Twojej prywatności, działając zgodnie z prawem i nowym rozporządzeniem.

Podmiot odpowiedzialny:

Terrat Recruitment Sp. z o.o.

Ul. Janusza Supniewskiego 7/2, 31-527 Kraków

E-mail: info@terrat.pl

Nasze bazy zawierają dane, które zostały uzyskane podczas procesów selekcji, spontanicznych aplikacji lub w wyniku różnych interakcji z Terrat.

Jeśli chcesz aby Terrat Recruitment Sp. z o.o. przechowywało przekazane przez Ciebie dane, nie musisz nic robić.

Poza sytuacją, w której posiadamy Twoje dane zgodnie z wymogami prawnymi, przetwarzamy Twoje dane w następujących celach:

• Agencja Zatrudnienia: jako Agencja Zatrudnienia otrzymujemy oferty pracy / prośby o znalezienie pracowników, a jeśli Twój profil pasuje do oferty, którą posiadamy oraz Twoich oczekiwań i celów, staramy się dowiedzieć od Ciebie, czy oferta Cię interesuje i wysłać Twoje CV do naszego klienta, (takie CV zawiera tylko z dane zawodowe, a nie dane osobowe (numery identyfikacyjne, telefon, dane kontaktowe, adres itp.).

• Oferty pracy: Twoje dane osobowe, położenie geograficzne i / lub profil są również przetwarzane w celu ujawnienia ofert pracy naszych klientów. Te komunikaty mają na celu umożliwienie Ci zapoznania się z ofertami pracy, które mogą Cię zainteresować.

• Przekazywanie danych w celach umownych – Ilekroć w procesie rekrutacji i selekcji kandydat jest wybierany przez klienta do pracy, a więc do podpisania umowy o pracę i tylko wtedy, gdy klient / pracodawca zasadnie zażąda podania danych wymaganych do celów umownych, oficjalnych zezwoleń wymaganych w pracy lub w kraju przeznaczenia, takie dane zostaną zebrane i przekazane klientowi.

Terrat Recruitment Sp. o.o. będzie przechowywać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do świadczenia usług oraz, jeśli wyrazisz na to zgodę, dla przyszłych procesów agencyjnych.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane organom sądowym, podatkowym i regulacyjnym w celu spełnienia wymogów prawnych.

W każdej chwili masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, a także do ich zmiany, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, podjęcia decyzji o zautomatyzowanym przetwarzaniu, cofnięcia zgody oraz skorzystania z innych praw przewidzianych prawem (z wyjątkiem danych wymaganych do wypełnienia obowiązków prawnych przez Terrat Recruitment Sp. o.o.). Wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na legalność przetwarzania danych prowadzonego do chwili wycofania zgody. Zgodnie z zasadami określonych w Rozporządzeniu, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi w przypadku naruszenia Twoich danych osobowych

Gwarantujemy wszelkie prawa zawarte w Rozporządzeniu. W tym celu od teraz możesz składać wszystkie wnioski związane z ochroną Twoich danych w Terrat Recruitment Sp.o.o.

Możesz także zaktualizować istniejące dane, wyraźnie odnosząc się do Twojej zgody dotyczącej powyższych warunków.

Zależy nam na ochronie i poufności Twoich danych osobowych. Podjęliśmy środki techniczne i organizacyjne niezbędne do przestrzegania Rozporządzenia, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych było zgodne z prawem, rzetelne, przejrzyste i ograniczone do uprawnionych celów. Podjęliśmy środki, które uznaliśmy za właściwe, aby zapewnić dokładność, kompletność i poufność Twoich danych osobowych, a także wszelkie inne przysługujące Ci prawa.